Termik Enerji Santrallerinde Biyokütle Enerjisi: Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Bir Alternatif. Enerji talebinin sürekli arttığı günümüzde, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç da her zamankinden daha fazla önem kazanmış durumda. Bu ihtiyaçla birlikte biyokütle enerjisi, termik enerji santrallerinde sürdürülebilir bir…